Regulament chat

Regulament pentru continutul mesajelor:

Reguli referitoare la nume (nick)

Regulament referitor la serverul IRC

Incalcarea in mod repetat sau a unor abuzuri exagerate a punctelor I, II, III, se pot lua masuri de suspendarea accesului pe o perioada nedeterminata utilizatorul neputant conecta pe server.

Regulamentul Operatorilor